1. Rekisterinpitäjä

Jobinno Oy. Käyntiosoite: Hiomotie 32, 00380 Helsinki.

Email: tarja.miettinen (at) jobinno.com. Y-tunnus: 2889773-7

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö tai yhteyshenkilö

Tarja Miettinen, Jobinno Oy, tarja.miettinen (at) jobinno.com

3. Kerättävät henkilötiedot ja niiden käsittelyn tarkoitus

Jobinno Oy on rekrytointiyritys. Henkilötietoja kerätään ja käsitellään Jobinno Oy:n rekrytointitoiminnassa ja rekrytointiin tai koulutuksiin liittyvässä viestinnässä ja markkinoinnissa. Lähettäessään tietonsa Jobinno Oy:lle, asiakas myöntää hyväksyneensä tietojensa käytön em. tarkoituksessa.

4. Henkilötietojen kerääminen

Henkilötietoja kerätään henkilöiltä itseltään. Henkilöt antavat omalla suostumuksellaan henkilötietonsa Jobinno Oy:n sähköiseen tietokantaan (rekrytointijärjestelmä pilvipalveluna). Jobinno Oy vastaa rekisteriin tallennettavien tietojen teknisestä suojauksesta ja tietoturvasta. Lisäksi henkilötietoja voidaan kerätä esim. suosittelijoilta, tapahtumissa sekä henkilökohtaisissa tapaamisissa tai puhelinkeskusteluissa.

Jobinno Oy kerää mm. seuraavia henkilötietoja:

1) yhteystiedot (nimi, postiosoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero), 2) syntymäaika, sukupuoli, 3) työkokemus ja koulutus, 4) tiedot työhön liittyvistä pätevyyksistä ja todistuksista, 5) kielitaito ja muut työhön liittyvät taidot, 6) tarvittaessa taustatietojen tarkastuksen tulokset (mm. luottotiedot) 7) suosittelijoiden antamat tiedot, 8) tarvittaessa henkilötunnus ja turvaselvitys (mm. huumetestit, rikosrekisteri).

5. Kerättyjen henkilötietojen tallentaminen säilyttäminen, muokkaaminen ja luovuttaminen ja poistaminen

Jobinno Oy:n rekrytointijärjestelmään tallentuvat kaikki henkilön itse järjestelmään tallentamat/lähetetyt tiedot, heidän lähettämänsä CV sekä henkilökohtaisessa haastattelussa konsulttiemme tekemät arviot sekä se mitä tehtävää he ovat Jobinno Oy:n kautta hakeneet. Paperisena tallennamme tarvittaessa henkilön henkilökohtaisessa tapaamisessa täyttämän henkilötietolomakkeen, kopion CV:stä sekä työ- ja/tai koulutodistukset.

6. Kerättyjen henkilötietojen säilyttäminen ja muokkaaminen

Henkilötietoja säilytetään turvallisesti pilvipalvelussa, Jobinnon palvelimella. Paperiset tiedot ovat toimistossa suljetuissa kaapeissa. Pääsy kaappeihin on henkilötietoja käsittelevillä konsulteilla, jotka on koulutettu tietojen asianmukaiseen käsittelyyn. Henkilötietoja käsitellään ainoastaan rekisterinpitäjän ohjeiden mukaisesti.

Säilytämme avoimet työhakemukset ja tiettyihin työtehtäviin tulleet hakemukset 6 kuukautta viimeisestä kontaktipäivästä lukien. Henkilökohtaisissa haastatteluissa käyneiden hakijoiden ja rekrytointiprosesseissa mukana olleiden hakijoiden hakemuksia säilytämme enintään 6 kuukautta. Aika lasketaan hakemuksen viimeisimmästä henkilötietojen päivityksestä lukien.

Henkilötietojen päivitykset ja muokkaukset tehdään henkilön omasta pyynnöstä ensisijaisesti konsultin toimesta.

7. Kerättyjen henkilötietojen luovuttaminen

Järjestelmään tallennettuja henkilötietoja ja ansioluetteloita luovutetaan

toimeksiantajillemme vain henkilön suostumuksella ja ennalta kerrottuun ja sovittuun asiakastilaukseen liittyen. Ennen tietojen luovutusta varmistetaan, että tallennetut henkilötiedot ovat ajantasaiset.

8. Kerättyjen henkilötietojen poistaminen

Säilytysaikojen puitteissa sähköiset henkilötiedot poistetaan automaattisesti järjestelmästämme ja paperiset henkilötiedot toimitetaan tuhottaviksi. Henkilön omasta pyynnöstä kaikki hänestä kerätty tieto poistetaan välittömästi.

Rekrytointiprosessissa mukana olleita hakijoilta tiedustellaan heidän halukkuuttaan säilyttää tai poistaa tietonsa CV-järjestelmästämme.

9. Tiedonsaanti- ja siirto-oikeus

Hakijalla on oikeus tarkistaa, nähdä ja oikaista tietonsa. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus käsittelyn rajoittamiseen EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen artiklan 18 mukaisesti. Toimitamme tiedot kohtuullisessa ajassa, viimeistään kuukauden kuluttua henkilökohtaisesta pyynnöstä, siinä muodossa, kun ne ovat Jobinno Oy:n rekisterissä.