AsiakaspalveluAsiakaspalvelu kuuluu jokaiseen ammattiin. Ulkoisten ja sisäisten asiakkaiden hyvä kohtelu, luo yrityksen kasvun ja menestyksen. Erinomainen asiakaspalvelu onkin organisaation kilpailutekijä.

Organisaatiolle räätälöidyssä asiakaspalvelukoulutuksessa palvelu nostetaan yrityksen tai julkisen organisaation toimintoja kehittäväksi tekijäksi. Käytännössä kaikessa lähdetään liikkeelle organisaation kehittämistarpeista; koulutuksen pituus sekä lähi- ja etäpäivien sisällöt tarkennetaan juuri organisaation tarpeita palveleviksi kokonaisuuksiksi.

Asiakas edellä

Erinomainen palvelukokemus vahvistaa organisaation brändiä ja lisää myös kassavirtaa. Asiakaspalvelukoulutuksen sisältö rakennetaan yhteistyössä organisaation kanssa, lähtien liikkeelle organisaation tarpeista ja tavoitteista. Asiakaspalvelua katsotaan myös asiakkaan silmin ja tutkitaan asiakaspalvelupolun ja –kokemusten kautta palvelun kehittämiskohteita. Asiakaspalvelukoulutus motivoi osallistujia kehittämään heidän omaa asiakaspalveluosaamistaan. Se myös lisää työhyvinvointia organisaatiossa.

Koulutuksen sisältö

Koulutuksen aikana asiakaspalvelua parannetaan konkreettisesti työpaikalla. Koulutuksessa on mukana lähipäiviä sekä asiakaspalvelutyötä parantavia kehittämistehtäviä.

Toiminnallisten lähipäivien aikana löydetään vastauksia, haasteita, ideoita ja ratkaisuja. Ratkaisukeskeiset etätehtävät suoritetaan yksilöllisesti, mutta ne puretaan ryhmissä. Tavoitteena on jalkauttaa tehtävät uudet asiakaspalvelun toimintamallit heti organisaation ja sitä kautta saada konkreettisia ja positiivisia muutoksia organisaation asiakaspalvelutoimintaan. Valmennuksen pituus ja lähipäivien määrä sekä tavoitteet riippuvat aina organisaation kehittämistarpeista.

Esimerkkejä koulutussisällöistämme:

  • Hankala asiakastilanne
  • Onnistunut asiakaskokemus
  • Asiakaspalvelun laatu organisaatiossa
  • Asiakaspalvelijana kasvaminen ja kehittyminen
  • Oman roolin merkitys organisaation sisällä
  • Sisäinen yhteistyö ja asiakaspalvelun merkitys
  • Asiakaspalvelu eri tilanteissa

Haluatko kasvattaa organisaatiosi menestystä entistä paremman asiakaspalvelun avulla? Ota yhteyttä ja rakennetaan organisaatiosi kehittymistarpeita vastaava koulutus! tarja.miettinen@jobinno.com