Yritysrahoitus ja yritysavustus

Onko sinulla uusi liikeidea, mutta kaipaat sen toteutukseen julkista rahoitusta? Uudistatko tai kehitätkö liiketoimintaasi ja kaipaat siihen pääomaa? Ovatko kansainväliset markkinat tavoitteenasi? Suunnitteletko uutta tuotetta tai palvelua? Yrittäjä, asiantuntijamme auttavat sinua hakemaan julkista rahoitusta yritystukien tai -avustusten muodossa. Autamme yritystäsi tekemään julkisen rahoitushakemuksen.

Käymme kanssasi läpi seuraavat asiat:

  1. Mitä on ja mitä tarkoittaa julkinen rahoitus?  Julkinen rahoitus tarkoittaa julkisen sektorin myöntämää tukea yrityksen liiketoiminnan kasvuun, kansainvälitymiseen tai kehittämiseen avustuksena tai lainana.
  2. Millaista tukea on saatavilla yrityksellesi? Mihin tarkoitukseen? Miten valitsen oikean rahoitusinstrumentin? Käymme läpi yrityksesi tarpeet ja oikeat rahoitusintrumentit kasvuun.
  3. Miten onnistunut rahoitushakemus tehdään? Me autamme ja teemme sen puolestasi. Yhteistyössä kanssasi.

Toteutamme kanssasi koko julkisen rahoituksen hakuprosessin sopivan rahoituksen kartoittamisesta aina hakemuksen viimeistelyyn asti. Palvelussamme et koskaan maksa hylätyistä rahoitushakemuksista, sillä palkkiomallimme on puhtaasti provisiopohjainen. Maksat meille vain ennalta sovitun onnistumiskorvauksen läpimenneestä rahoitushakemuksesta.

Alta löydät kolme esimerkkiä erilaista rahoitusmalleista. Myös lukuisia muita rahoitusvaihtoehtoja on olemassa. Kysy meiltä lisää erilaisista vaihtoehdoista, niin etsitään juuri teidän yritykselle parhaiten sopiva rahoitusmalli. Esimerkiksi voimme hakea kanssasi,

Rahoitusta kansainväliseen kasvuun

Talent -rahoitus on haettavissa, kun yritys tavoittelee kansainvälistä kasvua kilpailijoista erottuvalla tuotteella, palvelulla tai liiketoimintamallilla. Talent -rahoituksessa tavoitteena on oman henkilöstön kansainvälistymistaitojen lisääntyminen. Talent -rahoitus on 20 0000 – 50 000 euroa ja Business Finlandin osuus kattaa 50% projektin kustannuksista, jotka voivat olla 40 000 – 100 000 euroa.

Talent-rahoitus on tarkoitettu ensisijaisesti pk -yrityksille, jotka uudistavat merkittävästi nykyisiä toimintatapojaan ja johtamista parantaakseen valmiuksiaan kansainväliseen kasvuun. Rahoitus voi kohdistua osaamisen johtamiseen, yrityskulttuuriin, rekrytointivalmiuksien parantamiseen ja/tai työnantajamielikuvaan. Tärkeää on, että yrityksellä tulee olla selkeä käsitys kehittämistarpeistaan.

Huom! Rahoitus annetaan kehittämistä ja pilotointia varten, ei selvityksiä. Usein rahoituksen saaja on yli 10 henkeä työllistävä yritys, joka uudistaa työ-, organisaatio- tai johtamisen käytöntöjään nopeuttaakseen yrityksen kansainvälistä kasvua. Yrityksellä tulee myös olla kilpailijoista erottuva tuote, kilpailuetu ja kasvuvisio.

Rahoitus on avustusta, jota ei tarvitse maksaa takaisin. Avustusta ei makseta ennakkoon, vaan koko rahoitus maksetaan loppuraportin yhteydessä toteutuneiden kustannusten perusteella. Ts. Yrityksellä pitää olla riittävät varat projektin toteuttamiseen ja muuhun normaaliin yritystoimintaan (omarahoitus). Talent -projektin kokonaiskustannukset ovat max. 100 000 eur ja tuen osuus 50%.

Business Finland arvioi päätöstä tehdessään sisällön lisäksi yrityksen liiketoimintaa kokonaisuutena: kilpailuetua ja kasvusuunnitelmaa, tiimiä ja rahoituksen riittävyyttä. Yrityksen tulee erottua kilpailijoista kansainvälisillä markkinoilla ja saada sitä kautta aikaan viennin kasvua. Rahoitus voi kohdistua kansainvälistymisen eri vaiheissa oleviin yrityksiin.

T&K -avustusta tuotteen, palvelun tai osaamisen tutkimukseen ja kehittämiseen

Business Finland tarjoaa tutkimus- ja kehitysavustusta tiedonhankintaan ja tutkimukseen. Avustusta voidaan myöntää kriittiseen tutkimustyöhön, jonka avulla yritys tavoittelee liiketoimintaa uudella toimialalla. Käytännössä yritys saa avustusta uuden tiedon hankkimiseen toimialalle ja jolla luodaan valmiuksia myöhemmälle kehittämistyölle,  mutta tuloksena ei vielä synny valmista tuotetta tai palvelua. Yritys voi esimerkiksi yhteistyössä yliopistojen tai tutkimuslaitosten kanssa luoda yritykselle tietoa ja siten alustaa uutta, kansainvälistä kilpailuetua. Kyseessä on kehitystyö yhteistyössä esim. yliopiston kanssa.

Pk-yritysten tutkimusprojekteihin on mahdollista saada 50 % avustusta. Teolliseen tutkimukseen on mahdollista saada 60% avustusta projektin hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. Midcap-yrityksille avustus on tutkimusprojekteihin 40 % ja teolliseen tutkimukseen 50 % avustusta projektin hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. Avustus maksetaan jälkikäteen toteutuneiden kustannusten perusteella.

Avustuksen edellytyksenä on, että yrityksellä on projektin ajalle uskottava kokonaisrahoitussuunnitelma. Yrityksellä on oltava kehitysprojektin omarahoituksen lisäksi rahoitus yrityksen normaalille toiminnalle. Avustus maksetaan jälkikäteen raporttien ja kustannustilitysten perusteella. Lisäksi yrityksellä tulee olla taloudelliset edellytykset hankkeen tulosten kaupalliseksi hyödyntämiseksi ja toiminnan jatkamiseksi hankkeen päätyttyä.

Määritelmät yrityksistä: pk-yritykset ovat alle 250 -hengen yrityksiä, joiden liikevaihto on enintään 50 miljoonaa euroa tai taseen loppusumma enintään 43 miljoonaa euroa. Midcap -yritysten liikevaihto on puolestaan enintään 300 miljoonaa euroa (lähde Business Finland).

ELY kehittämisavustus: Rahoitusta liiketoiminnan uudistumiseen tai kansainvälistymiseen

ELYn kehittämisavustus myönnetään pk-yrityksille, jotka uudistavat toimintaansa, panostavat kehittämistoimenpiteisiin tai pyrkivät kasvamaan.

Kehittämisavustuksella voi kehittää jo olemassa olevaa liiketoimintaa tai luoda yrityksen kannalta täysin uutta liiketoimintaa. Yritys voi parantaa vienti- ja kansainvälistymismahdollisuuksiaan tai hakea kasvua uusilla tuotteilla, palveluilla tai tuotantomenetelmiä kehittämällä. Yritys voi tavoitella uusia markkinoita tai kartoittaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Avustusta myönnetään ensisijaisesti alle 250 henkilöä työllistäville yrityksille, joiden liikevaihto on enint. 50 milj. euroa tai tase on enint. 43 milj. euroa eikä yritystä omista yli 25% suureksi yritykseksi luokiteltava yritys. Avustusta myönnetään lähes kaikille toimialoille, poissuljettuna maa-, metsä- ja kalatalouden alkutuotanto sekä maataloustuotteiden jalostus. Yritys rahoittaa kehittämishankkeesta vähintään puolet itse.

Yrityksen tulee laatia kehittämishanketta koskeva hankesuunnitelma, joka sisältää suunnitellut toimenpiteet aikatauluineen ja kustannuksineen sekä hankkeella tavoiteltavat tulokset. Hankkeen tulee erottua yrityksen muusta toiminnasta ja sen tulee auttaa parantamaan merkittävästi kilpailukykyä. Laadintavaiheessa suunnitelmaa voi käydä läpi yhdessä kanssamme.

Kehittämistoimenpiteisiin liittyviä palkka-, konsultointi-, matka-, messuosallistumis- ja vastaavia menoja voidaan tukea enintään 50 %:lla avustuksen perusteena olevista menoista. Hankkeeseen sisältyviä investointeja voidaan tukea yrityksen koosta ja sijainnista riippuen 10–35 %:lla avustuksen perusteena olevista menoista.

Yrityksellä tulee olla rahoitus kunnossa sekä kehittämistoimenpiteisiin että normaaliin liiketoimintaan. Avustus maksetaan raporttia vastaan ja toteutuneiden kustannusten mukaisesti.

Autamme yritystäsi tekemään julkisen rahoitushakemuksen

Autamme sinua julkisessa rahoitushakemuksessasi
Autamme rahoitushakemuksen tekemisessä, onnistuneesti.

Kiinnostuitko julkisen rahoituksen hakemisesta? Rahoitusasiantuntijamme auttaa sinua parhaan julkisen rahoitusmallin etsimisessä ja hakemuksen tekemisessä. Ota meihin yhteys!

Heräsikö sinulle kysymyksiä? Lähetä meille sähköpostia osoitteeseen info@jobinno.fi.